Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Guide til mva (merverdiavgift)

Mva melding

Innholdsfortegnelse

Hva er mva?

Merverdiavgift (MVA) er en avgift som legges på de fleste varer og tjenester som selges i Norge. Avgiften er en prosentandel av salgsprisen og betales av forbrukeren eller sluttbrukeren av produktet eller tjenesten.

Merverdiavgiften fungerer som en form for skatt på forbruk, hvor bedrifter og organisasjoner som selger varer eller tjenester legger til avgiften på prisen, og deretter betaler denne avgiften til staten. Staten bruker deretter disse inntektene til å finansiere offentlige tjenester og tiltak.

I Norge er merverdiavgiftssatsen normalt 25%, men det finnes også lavere satser for enkelte varer og tjenester, for eksempel matvarer og persontransport. Det er også noen unntak fra merverdiavgiften for spesielle varer og tjenester, for eksempel helsetjenester og utdanningsrelaterte tjenester.

Generelle mva satser

I Norge er det tre generelle merverdiavgiftssatser:

 1. Standard sats: 25%
 2. Redusert sats: 15% (for eksempel for enkelte matvarer, persontransport, kringkastingstjenester, hotell- og overnattingstjenester)
 3. Lav sats: 12% (for eksempel for enkelte matvarer, medikamenter og andre medisinske varer)

I tillegg til disse satsene er det noen varer og tjenester som er unntatt merverdiavgift, for eksempel helse- og sosialtjenester, utdanningsrelaterte tjenester og kulturelle arrangementer. Noen varer og tjenester kan også være fritatt for merverdiavgift etter spesielle regler, for eksempel fordi de eksporteres eller er knyttet til visse typer virksomhet.

Hvordan regne ut mva?

Du kjøper en vare som koster 1000 kroner, og MVA-satsen er på 25 prosent. For å beregne MVA på denne varen kan du gjøre følgende:

 1. Beregn MVA-beløpet: MVA-beløpet er lik prisen på varen multiplisert med MVA-satsen. I dette tilfellet blir MVA-beløpet: 1000 * 0.25 = 250 kroner
 2. Beregn totalprisen: Totalprisen er lik prisen på varen pluss MVA-beløpet. I dette tilfellet blir totalprisen: 1000 + 250 = 1250 kroner

Den totale prisen på varen blir altså 1250 kroner når man tar hensyn til MVA.

Det kan også være nyttig å vite hvordan man regner ut MVA-beløpet når man har totalprisen inkludert MVA og vil finne ut hva varen koster eksklusiv MVA. La oss si at du har kjøpt en vare til en totalpris på 1250 kroner inkludert MVA-satsen på 25 prosent. For å finne ut hva varen koster eksklusiv MVA kan du gjøre følgende:

 1. Beregn MVA-satsen som desimaltall: MVA-satsen på 25 prosent tilsvarer 0,25 som desimaltall.
 2. Beregn prisen eksklusiv MVA: Prisen eksklusiv MVA kan beregnes ved å dividere totalprisen med 1 pluss MVA-satsen som desimaltall. I dette tilfellet blir prisen eksklusiv MVA: 1250 / 1.25 = 1000 kroner

Den opprinnelige prisen på varen eksklusiv MVA var altså 1000 kroner.

Mva kalkulator

Hos mvakalkulator.no kan du enkelt regne ut mva på varer


Hva er mva melding?

En MVA-melding er en rapport som bedrifter i Norge må sende til skattemyndighetene for å rapportere om sin merverdiavgiftsaktivitet. MVA-meldingen inneholder informasjon om bedriftens salg og kjøp av varer og tjenester i en bestemt periode, vanligvis en måned eller et kvartal.

MVA-meldingen brukes til å beregne hvor mye merverdiavgift bedriften skal betale eller få tilbake fra skattemyndighetene. Hvis bedriften har solgt varer og tjenester med merverdiavgift, vil den ha samlet inn mer merverdiavgift enn den har betalt for innkjøp, og den vil derfor ha en merverdiavgiftsfordel som kan trekkes fra fremtidige betalinger av merverdiavgift. Hvis bedriften har kjøpt varer og tjenester med merverdiavgift som overstiger hva den har solgt med merverdiavgift, vil den ha en merverdiavgiftsforpliktelse og må betale inn det resterende beløpet til skattemyndighetene.

Hva er merverdiavgiftsregisteret?

Merverdiavgiftsregisteret, også kalt momsregisteret eller mva-registeret er en oversikt på statlig nivå som viser alle næringsdrivende, enten enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap, som er avgiftspliktige. 

Er du ikke registrert i momsregisteret så kan ikke din bedrift kreve inn mva på utsendte fakturaer, og du kan heller ikke få fradrag på utgifter du har.

Når må jeg registrere meg i mva-registeret?

Når omsetningen din (foretakets inntekt) passerer 50 000 i løpet av en 12 mnd periode blir du mva-pliktig. Når du har passert disse 50 000 så kan du begynne å legge til mva på dine varer/tjenester som du fakturer ut.

NB! Dette gjelder kun etter at du har søkt og meldt deg inn i Merverdiavgiftsregisteret

Å være mva-registrert og momspliktig betyr at du som næringsdrivende plikter å:

 1. Du skal kreve inn merverdiavgift (mva) på vegne av staten.
 2. Du kan få fradrag for mva på dine kjøp/utgifter.

Moms du krever inn på vegne av staten, betaler du inn med samme frist som levering av mva-melding for foretaket ditt.

Frister for å sende inn mva melding i 2023

MVA-melding nr.Innleveringsfrist
110. april 2023
210. juli 2023
310. oktober 2023
410. januar 2024

Merk at den første MVA-meldingen for 2023 må sendes innen 10. april, med mindre bedriften ble registrert for MVA senere i året. I så fall vil den første MVA-meldingen være for den første hele MVA-perioden etter registreringen.

Tjenester unntatt fra merverdiavgiftsloven

Hvis du driver med en av tjenestene under så skal du ikke registrere foretaket i mva-registeret og heller ikke beregne mva på dine tjenester:

 • Helsetjenester (for eksempel leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester)
 • Sosiale tjenester (for eksempel pass av barn i private eller kommunale barnehager, omsorgs- og pleietjenester i aldershjem og hjemmehjelpstjenester)
 • Undervisningstjenester (både skoleundervisning, fritidsrettet undervisning og kjøreopplæring)
 • Kulturelle tjenester (blant annet teater-, opera-, ballett-, sirkusforestillinger og dansetilstelninger med levende musikk)
 • Tjenester i form av kunstnerisk fremføring av åndsverk og formidling av slike tjenester. Unntaket omfatter også tjenester som er en integrert og nødvendig del av denne fremføringen
 • Guidetjenester
 • Finansielle tjenester (for eksempel forsikring, finansieringstjenester, utførelse av betalingsoppdrag, gyldige betalingsmidler, finansielle instrumenter og forvaltning av verdipapirfond). Unntaket omfatter også meglertjenester knyttet til finansielle tjenester)
 • Lotteritjenester
 • Seremonielle tjenester i forbindelse med begravelses- og bisettelsestjenester
 • Offentlig myndighetsutøvelse (for eksempel tinglysingsforretninger og utstedelse av pass og førerkort)
 • Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom.

Kilder:
https://mvakalkulator.no

Foto øverst:
Infoguiden.no

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.