Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Når stilles klokka?

Når stilles klokka

Innholdsfortegnelse

I Norge, som i mange andre deler av verden, er det en gammel tradisjon å stille klokka to ganger i året. Dette fenomenet kalles sommertid og vintertid. Men hvorfor gjør vi egentlig dette, og når begynte denne praksisen?

Historien bak klokkestillingen i Norge

Tradisjonen med å stille klokka har røtter tilbake til begynnelsen av det 20. århundre. I Norge ble sommertid først introdusert under den første verdenskrig i 1916. Hensikten var å spare energi ved å utnytte dagslyset bedre og redusere behovet for elektrisk belysning om kvelden. Denne praksisen fortsatte i noen år, men ble deretter avskaffet og gjeninnført flere ganger i løpet av det 20. århundre, ofte avhengig av energisituasjonen og politiske beslutninger.

Hvorfor stiller vi klokka?

Hovedformålet med å stille klokka er å tilpasse våre aktiviteter til den naturlige dagsrytmen. Om sommeren blir dagene lengre, og solen går ned senere på kvelden. Ved å flytte klokka en time frem om våren, får vi dermed mer dagslys om kvelden, noe som kan oppmuntre folk til å være mer aktive utendørs. Dette kan også bidra til å spare energi ved å redusere behovet for kunstig belysning.

På den annen side blir dagene kortere om vinteren, og det blir mørkt tidligere på ettermiddagen. Ved å stille klokka en time tilbake om høsten, får vi litt mer lys om morgenen, noe som kan være gunstig for trafikksikkerheten og generell trivsel.

Når stiller vi klokka i Norge?

  1. Sommertid begynner siste søndag i mars. På denne datoen flytter vi klokka en time fremover. Dette betyr at klokka går fra 02:00 til 03:00 om morgenen.
  2. Vintertid begynner siste søndag i oktober. På denne datoen flytter vi klokka en time tilbake. Dette betyr at klokka går fra 03:00 til 02:00 om morgenen.

Denne praksisen gir oss en ekstra time med dagslys om sommeren og gir litt mer lys om morgenen om vinteren.

Kritikk og debatt

Selv om ideen bak klokkestillingen har gode hensikter, er det også mye debatt rundt dette temaet. Noen mener at det er unødvendig og forstyrrer døgnrytmen vår. Kritikere hevder at det kan føre til søvnproblemer og andre helseproblemer når klokka stilles frem og tilbake. Andre peker på at moderne teknologi og energisparende tiltak har redusert behovet for sommertid.

Så når og hvorfor stiller vi klokka i Norge? Vi gjør det for å tilpasse oss endringene i dagslysets varighet gjennom året, med det hovedmålet å spare energi og oppmuntre til mer utendørsaktiviteter. Selv om det er debatt rundt denne praksisen, er det fortsatt en viktig del av norsk kultur og en påminnelse om hvordan samfunnet vårt tilpasser seg naturens rytme.

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.