Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Viktig å vite før du skal leie bil

Leie bil

Innholdsfortegnelse

Skal du leie bil i sommer så er det viktig å sette seg godt inn i kontrakter og priser hos utleier.
Det er viktig å grundig inspisere leiebilen og nøye lese gjennom kontrakten før du begynner å kjøre.
Du bør også undersøke forsikringens dekning i tilfelle noe uventet skulle skje. Her er våre beste tips for å unngå overraskelser når du leier bil.

Sjekkliste før du leier bil

 • Sjekk prisen og leiekontrakten nøye
  Les igjennom leiekontrakten grundig før du godtar vilkårene. Kontrakten vil inneholde viktig informasjon om betalingsbetingelser, avbestillingsregler og eventuelle begrensninger eller gebyrer som kan gjelde. Ved å være godt informert om kontrakten, kan du unngå overraskelser eller misforståelser senere.
 • Forsikringen når du leier bil
  Husk å sjekk hva forsikringen dekker i tilfelle uhell eller skade.
  Det er viktig å forstå hva som er inkludert i forsikringsdekningen og om det er noen unntak eller begrensninger. Hvis noe skulle skje under leieperioden, vil du være bedre rustet til å håndtere situasjonen hvis du allerede er klar over forsikringsvilkårene.
 • Egenandel ved skade av leiebil
  Vanligvis vil bilutleieselskapet kreve en sikkerhet i form av et autorisasjonstrekk på ditt kredittkort for å dekke en eventuell egenandel.
  Det er viktig å sørge for at det blir satt en øvre grense for denne sikkerheten, slik at utleieren ikke har muligheten til å trekke et større beløp fra kredittkortet ditt, spesielt hvis det er uenighet om beløpet.

Sjekkliste ved utlevering av leiebil

Før du setter deg bak rattet på leiebilen, bør du ta deg tid til å nøye inspisere den både utvendig og innvendig. Sjekk for eventuelle skader, riper eller bulker på karosseriet, og sørg for å dokumentere dem ved å ta bilder eller notere dem ned. Dette vil bidra til å unngå uenigheter eller ansvar for skader som allerede var til stede før du leide bilen.

 • Når du henter bilen, er det viktig å ha med deg både førerkortet og kredittkortet ditt. Samtidig må du sørge for at det blir satt en øvre grense for den sperrede sikkerheten på kredittkortet ditt. Dette vil bidra til å unngå uventede belastninger på kortet ditt.
 • Hvis det er flere personer som skal kjøre bilen, må du oppgi navnene til alle førerne. Dette er viktig for forsikringsformål og for å sikre at alle som kjører bilen er autoriserte førere.
 • Det er også viktig å bli kjent med hvilken type drivstoff bilen bruker og om tanken må fylles opp før du leverer den tilbake. Dette vil bidra til å unngå ekstra kostnader eller problemer ved tilbakelevering.
 • Avklar hva som skal gjøres hvis bilen opplever motorstopp, og hvem som skal kontaktes i tilfelle skade.
 • Noter kilometerstanden på kontrakten både ved henting og levering.
 • Kontroller bilen både ved utlevering og innlevering for å avdekke eventuelle skader.
  Ta bilder av bilen og sørg for alle skader blir dokumentert på skademeldingsskjemaet før du kjører av gårde.

På denne måten kan du sikre deg selv og ha en trygg og problemfri leieopplevelse. Ved å være nøye og grundig med disse punktene, kan du unngå uenigheter eller uforutsette kostnader i forbindelse med leiebilen.

Sjekkliste ved innlevering av leiebil

Før du leverer leiebilen tilbake så er det viktig at du at du leverer den i henhold til leiekontraktens vilkår. Sørg for at tank er fylt opp og at den ser ren og pen ut. Ta gjerne bilder av bilen før du leverer den, slik at du har dokumentasjon på leiebilens tilstand ved innlevering.

 • Det er viktig å sjekke interiøret i leiebilen før du leverer den tilbake. Sørg for at bilen er relativt ren innvendig. Hvis du returnerer leiebilen skitten, kan du bli belastet med et gebyr.
 • Det beste er å levere bilen med en full tank. Leiebilselskapene tar ofte høye priser for å fylle opp drivstoffet hvis de må gjøre det selv.
 • Ta bilder av bilen ved levering som dokumentasjon på at du leverte den i god stand. Disse bildene kan være nyttige hvis det skulle oppstå uenighet senere. Det er også en god idé å be om en skriftlig og signert bekreftelse på bilens tilstand fra leiebilselskapet.
 • Hvis det er mulig, bør du alltid levere bilen innenfor åpningstidene til leiebilselskapet. Dette gir deg muligheten til å ha en direkte dialog med dem og sikre at eventuelle spørsmål eller problemer blir løst på stedet. Om bilen leveres utenfor åpningstider så vil det derfor være viktig å ha grundige og nøyaktige bilder av bilen som tilgjengelig som dokumentasjon.

Ved å følge disse rådene kan du sikre deg selv og minimere muligheten for uenigheter eller ekstra kostnader ved tilbakelevering av leiebilen.

Husk at du som leietaker av leiebil har rettigheter – Les nøye igjennom vilkårene og avtaler. Foto av: Abhishek Umrao via Unsplash

Skader på leiebil i leieperiode

Det er viktig å være klar over at utleieren ikke har rett til å belaste kredittkortet ditt eller ta depositumet ditt for påståtte skader uten å gi deg beskjed. Du har alltid rett til å bli informert om eventuelle krav om skader og du skal ha muligheten til å bestride disse kravene før du blir belastet eller betaler noe.

Hvis utleieren hevder at det er skader på leiebilen som du ikke er enig i, bør du umiddelbart kontakte dem og be om en forklaring og dokumentasjon på skadene. Du har rett til å se bevisene for skadene og få en rimelig mulighet til å undersøke og bestride kravene.

Hvis du er uenig utleiers krav om skader, så kan du bestride dem skriftlig og be om at saken blir løst på en rettferdig måte. Om du har vært nøye med å ta bilder av bilen ved utlevering og innlevering så kan dette være nyttig å ha tilgjengelig ved slike saker. Du kan også kontakte kredittkortselskapet ditt og diskutere saken med dem hvis det har blitt belastet på kortet ditt uten rimelig grunn.

Klage på leiebil

Husk at du har rettigheter som leietaker, og utleieren må følge lovens krav når det gjelder påståtte skader og betaling. Det er viktig å være oppmerksom på disse rettighetene og å være proaktiv i å håndtere eventuelle uenigheter som oppstår.

Klag først til utleier:

Hvis det er noe du ikke er fornøyd med, må du først ta saken opp med utleier. Benytt gjerne Forbrukerrådets klagebrev

Ta sak inn til mekling:

Hvis du ikke kommer til enighet med utleieren, kan du ta saken til Forbrukertilsynet.

Klage på bil som er leid i utlandet

Hvis du ønsker å klage på bil leid i utlandet, kan du klage til Forbruker Europa.

Parkeringsbot på leiebil

Hvis du har mottatt en parkeringsbot på en bil du leier, så har ofte utleieselskap rett til å belaste kortet ditt. Her er noen viktige ting å være klar over og for å håndtere situasjonen på riktig måte:

 1. Ta vare på boten:
  Behold den originale parkeringsboten og sørg for å ha en kopi av den. Denne dokumentasjonen er viktig for eventuelle senere tiltak.
 2. Hvem er skal betale parkeringsbot på leiebil?
  Sjekk leiekontrakten og forsikringsvilkårene for å se om du er du eller utleier som skal betale parkeringsgebyr.
 3. Gi beskjed til utleier:
  Kontakt utleieselskap så snart som mulig og informer dem om situasjonen. De vil ofte gi deg rett veiledning.
 4. Bestride boten:
  Om du mener at boten er urimelig eller feilaktig, kan du bestride den ved å følge de angitte instruksjonene på boten. Følg fristene og prosedyrene for å unngå ytterligere problemer.
 5. Refusjon av betalt parkeringsbot:
  Hvis du betaler boten selv og mener at utleieselskapet er ansvarlig, kan du søke om refusjon fra dem. Sørg for å ha dokumentasjon, som leiekontrakten, bevis for betaling av boten og eventuelle andre relevante dokumenter.

Aldersgrense for å leie bil

Aldersgrensen for å leie bil i Norge er 19 år. Du må ha hatt førerkort i minimum 1 år.
Reglene for aldersgrense ved leie av bil kan variere fra land til land. Generelt sett er den vanlige aldersgrensen 21 år, men det er viktig å være oppmerksom på at i noen land kan det være ekstra kostnader involvert hvis du er mellom 21 og 25 år. I slike tilfeller vil det ofte bli pålagt et ekstra gebyr per dag.

Det er viktig å sjekke aldersgrensen og eventuelle tilleggsgebyrer som kan gjelde før du bestiller en leiebil. Dette kan hjelpe deg med å planlegge og budsjettere riktig for leieperioden. Vær oppmerksom på at kravene kan variere ikke bare mellom land, men også mellom ulike leiebilselskaper. Så det er viktig å lese vilkårene og betingelsene grundig før du gjør en reservasjon.

Kilder:
NAF.no
Forbrukerradet.no

Foto øverst:
Foto av: Christian Wiediger via Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.