Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Guide til GDPR

GDPR norge

Hensikten med GDPR, eller General Data Protection Regulation, er å gi en mer enhetlig regulering for hvordan personopplysninger behandles i EU, og å styrke personvernet til enkeltpersoner. GDPR gir enkeltpersoner kontroll over sine personopplysninger og krever at organisasjoner som samler inn og behandler personopplysninger, følger strenge regler for å beskytte personvernet. Reglene gjelder for alle […]