Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Dette kan du ikke ha med deg på fly

Forbudt på fly

I denne guiden vil du se hva som ikke har lov å i bagasjen når du reiser med fly i Norge. Når du reiser med fly, er det viktig å være klar over hvilke gjenstander du ikke kan ha med i flybagasjen på grunn av sikkerhetsregler og forskrifter. Dersom en gjenstand har farlige egenskaper, for […]

Tax free kvote 2023

Tax free kvote 2023

Kvoter inn til Norge Har du vært i utlandet så kan du ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol- og tobakk inn til Norge. Her kan du se kvoter som gjelder uten at du må betale tollavgifter på alkohol- og tobakk. Kvote med brennevin Eksempel 1: Brennevin, vin, øl og tobakk1 liter brennevin, 1,5 liter vin […]