Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Dette kan du ikke ha med deg på fly

Forbudt på fly

I denne guiden vil du se hva som ikke har lov å i bagasjen når du reiser med fly i Norge. Når du reiser med fly, er det viktig å være klar over hvilke gjenstander du ikke kan ha med i flybagasjen på grunn av sikkerhetsregler og forskrifter. Dersom en gjenstand har farlige egenskaper, for […]

Hva kan du kjøre med førerkort klasse B?

Førerkort klasse B

For å ta førerkort klasse B må du være minst 18 år. Med førerkort klasse B kan du blant annet kjøre personbil med eller uten tilhenger. Ønsker du å vite hva du kan kjøre med tilhenger bak din bin? Se tilhengerkalkulator her Med førerkort klasse B kan du kjøre: Personbil Du har lov til å […]

Kollektivfelt – hvem kan kjøre

Den generelle hovedregelen er at busser og drosjer med taklykter har tillatelse til å kjøre i kollektivfeltene som er tydelig merket med respektivt skilt. Kollektivfeltet kan også bruke av blant annet El-biler, Motorsykkel med 2 hjul uten sidevogn og flere andre kjøretøy. I denne guiden ser du hvilke kjøretøy som har lov til å kjøre […]

Hva kan man ikke gjøre på helligdager?

Klippe gress på søndager

Hvis du ikke respekterer freden og roen på helligdager, kan det få økonomiske konsekvenser. Dette er reglene du bør vite om helligdagsfreden.På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. På søndager gjelder også helligdagsfreden […]

Trafikkregler på sykkel

Trafikkregler sykkel

Når du sykler, blir du betraktet som en kjørende i trafikken. Dette innebærer at du har de samme pliktene og ansvar som andre kjøretøyførere, og du må være kjent med og følge de gjeldende trafikkreglene der du sykler. For alle som ferdes på veier, enten det er sykkel eller kjørtetøy så er det viktig å […]

Vikeplikt når du sykler

Vikepliktsregler sykkel

Dersom du sykler, er det viktig å være oppmerksom på vikeplikten, men det kan variere avhengig av hvor du sykler. Reglene for vikeplikt for syklister kan være forskjellige, avhengig av om du sykler på veier, gang- og sykkelstier eller i andre trafikkområder. Når du sykler på veier, må du følge de generelle trafikkreglene. Dette betyr […]

Regler for EL-sparkesykkel

Før du kjører med elsparkesykkel så er det viktig at du er kjent med og følger reglene for elsparkesykkel. Disse reglene gjelder for alle kjøretøy som er definert som små elektriske motorvogner. Fra 15. juni 2022 er det nye og strengere regler for bruk av elsparkesykkel. Elsparkesykler skal følge de samme reglene som syklister, og […]