Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Vikeplikt når du sykler

Vikepliktsregler sykkel

Dersom du sykler, er det viktig å være oppmerksom på vikeplikten, men det kan variere avhengig av hvor du sykler. Reglene for vikeplikt for syklister kan være forskjellige, avhengig av om du sykler på veier, gang- og sykkelstier eller i andre trafikkområder. Når du sykler på veier, må du følge de generelle trafikkreglene. Dette betyr […]