Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Trafikkregler på sykkel

Trafikkregler sykkel

Når du sykler, blir du betraktet som en kjørende i trafikken. Dette innebærer at du har de samme pliktene og ansvar som andre kjøretøyførere, og du må være kjent med og følge de gjeldende trafikkreglene der du sykler. For alle som ferdes på veier, enten det er sykkel eller kjørtetøy så er det viktig å […]

Vikeplikt når du sykler

Vikepliktsregler sykkel

Dersom du sykler, er det viktig å være oppmerksom på vikeplikten, men det kan variere avhengig av hvor du sykler. Reglene for vikeplikt for syklister kan være forskjellige, avhengig av om du sykler på veier, gang- og sykkelstier eller i andre trafikkområder. Når du sykler på veier, må du følge de generelle trafikkreglene. Dette betyr […]