Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Fartsgrenser i Norge

Fartsgrenser i Norge

Formålet med fartsgrenser er å regulere hastigheten på kjøretøyene og sikre at trafikken går trygt og effektivt. Fartsgrenser er en viktig del av trafikksikkerheten og er utformet for å begrense risikoen for ulykker, spesielt de som kan føre til alvorlige skader eller død. Generelle fartsgrenser i Norge • 50 km/t i byer og tettsteder• 80 […]