Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Dette kan du ikke ha med deg på fly

Forbudt på fly

Innholdsfortegnelse

I denne guiden vil du se hva som ikke har lov å i bagasjen når du reiser med fly i Norge.
Når du reiser med fly, er det viktig å være klar over hvilke gjenstander du ikke kan ha med i flybagasjen på grunn av sikkerhetsregler og forskrifter.

Dersom en gjenstand har farlige egenskaper, for eksempel brannfarlighet, giftighet eller etsende egenskaper, er det viktig å unngå å ta den med enten i håndbagasjen eller innsjekket bagasje når du reiser med fly.
Selv om det finnes noen få unntak fra denne regelen, gjelder det strenge restriksjoner og krav for disse gjenstandene. Dette kan inkludere begrensninger på mengde, begrensninger på styrke, spesifikke krav til emballasje, merking, riktig plassering i bagasjen og til og med nødvendigheten av å innhente tillatelse på forhånd.
Det er viktig å følge disse reglene nøye for å sikre sikkerheten til alle passasjerer og mannskapet ombord.

Som reisende med fly kan du ikke ta med seg følgende gjenstander inn i sikkerhetsbegrensede områder eller om bord i et fly:

Skytevåpen

Gjenstander eller innretninger som har evnen til å forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, enten faktisk eller tilsynelatende, er forbudt å ta med i både håndbagasje og innsjekket bagasje når du reiser med fly. Dette inkluderer våpen og våpenlignende gjenstander som skytevåpen, pistoler, geværer, hagler og luftgeværer. Også replikaer av våpen, som er gjenstander som kan se ut som virkelige våpen, er ikke tillatt. Dette kan du ikke ta med deg på fly:

 • Skytevåpen alle typer
 • Replikavåpen
 • Lekepistoler
 • Deler til skytevåpen (kikkertsikter er lov)
 • Luftpistoler/luftgevær og andre trykkluftdrevne gjenstander
 • Startpistol eller signalpistol
 • Armbrøst, buer og piler
 • Harpuntgevær
 • Sprettert og slynger

Spisse eller skarpe gjenstander

Gjenstander med skarpe spisser eller skarpe kanter som har potensial til å forårsake alvorlige skader, er ikke tillatt i håndbagasjen når du reiser med fly. Dette gjelder både for din egen sikkerhet og sikkerheten til andre passasjerer og mannskapet om bord. Eksempler på slike gjenstander inkluderer kniver, barberblader, saks, spisse verktøy, hugg- eller stikkvåpen og andre lignende gjenstander.
Dette kan du ikke ta med deg på fly:

 • Økser eller andre gjenstander utformet for hogging.
 • Barberblader
 • Isøks/ishakke
 • Tapetkniver
 • Kniver med blad over 6 cm
 • Sakser med blad over 6 cm (målt fra dreiepunkt)
 • Kampsportsutstyr med skarp eller spiss egg
 • Sverd eller sabler

Verktøy

Verktøy som har potensial til å forårsake alvorlig skade eller true luftfartøyets sikkerhet, er strengt forbudt å ha med i både håndbagasje og innsjekket bagasje når du reiser med fly.
Dette inkluderer gjenstander som kan brukes som våpen eller har funksjoner som kan true sikkerheten om bord.

Slike verktøy kan variere, men typiske eksempler inkluderer håndverktøy som hammer, meisler, brekkjern, skiftenøkler, muttertrekkere og lignende gjenstander som kan brukes til å forårsake skade eller ødeleggelse.
Andre verktøy som kan oppfattes som truende eller farlige, for eksempel brennere, loddejern, laservisere eller sveiseutstyr, er også forbudt å ha med. Du kan ikke ta med følgende verktøy på fly:

 • Batteridrill
 • Bor og boremaskiner
 • Brekkjern
 • Verktøy med blad eller skaft som er lenger enn 6 cm.
 • Skrujern
 • Meisler
 • Sag
 • Batteridrevne sager
 • Blåselamper
 • Boltpistol
 • Spikerpistol

Bedøvende våpen og lignende gjenstander

Innretninger som er spesielt utformet for å bedøve eller lamme personer er strengt forbudt å ha med i både håndbagasje og innsjekket bagasje når du reiser med fly. Disse innretningene er konstruert med hensikt å påføre midlertidig tap av bevissthet eller lammelse, og de utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten om bord på flyet.

Dette kan inkludere gjenstander som elektrosjokkvåpen (tasere), pepperspray, narkotika eller andre lignende innretninger som kan brukes til å immobilisere eller bedøve en person.

 • Elektrosjokkpistol og andre elektrosjokk våpen
 • Innrettinger til bedøving og avliving av dyr
 • Tåregass
 • Pepperspray
 • Syrespray
 • Skadedyrspray
 • Andre bedøvende og lammende kjemikaler

Stumpgjenstander

Gjenstander som har potensial til å forårsake alvorlige skader når de brukes til å slå med, er forbudt å ha med i både håndbagasje og innsjekket bagasje når du reiser med fly. Dette inkluderer gjenstander som er spesielt konstruert eller egnet til bruk som slagvåpen eller våpen.

Slike gjenstander kan variere, men typiske eksempler inkluderer køller, balltre, metallstenger, batonger, nunchaku, kjettinger med vekter og andre lignende objekter som kan brukes til å påføre alvorlige skader ved fysisk angrep.

 • Balltre
 • Klubber
 • Køller
 • Batonger
 • Kampsportutstyr

Som reisende med fly kan du ikke ta med deg følgende i håndbagasje eller innsjekket bagasje:

Eksplosiver og brannfarlige stoffer

Eksplosiver og brannfarlige stoffer, samt innretninger som har potensial til å forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, er strengt forbudt å ha med i både håndbagasje og innsjekket bagasje når du reiser med fly.
Dette inkluderer gjenstander og substanser som kan forårsake eksplosjoner, branner eller andre farlige situasjoner om bord.

Eksempler på slike gjenstander og stoffer inkluderer dynamitt, fyrverkeri, granater, sprengstoff, bensin, propan, tennvæske, brannslukkere og andre brannfarlige materialer.
Det gjelder også enheter eller innretninger som kan tilsynelatende brukes til å forårsake alvorlige skader eller true sikkerheten, for eksempel improviserte eksplosive enheter (IED), bomber, detonatorer eller lignende gjenstander.

 • Ammo
 • Fenghetter
 • Detonatorer
 • Lunter
 • Kopier av eksplosive innretninger
 • Miner
 • Granater
 • Militære eksplosiver
 • Fyrverkeri
 • Pyroteknisk utstyr
 • Røykbomber
 • Røykpatroner
 • Dynamitt
 • Krutt
 • Plastiske eksplosiver

Flyselskapets regler

Flyselskapene har grundig kunnskap om hva som kan tillates ombord på flyene deres, og de har et omfattende regelverk og retningslinjer som angir spesifikke tillatte gjenstander og eventuelle restriksjoner som følger med.
Disse reglene er utviklet for å sikre sikkerheten og tryggheten til alle passasjerer og mannskap ombord.

Flyselskapene tar hensyn til internasjonale sikkerhetsstandarder og lokale juridiske forskrifter når de definerer disse retningslinjene.
De tar også hensyn til spesielle forhold og potensielle risikoer knyttet til luftfart, som brannsikkerhet og fare for eksplosjoner.

Informasjon om hva som er tillatt eller ikke tillatt ombord på flyet kan bli gitt av flyselskapet gjennom deres nettsider, offisielle kommunikasjonskanaler eller gjennom direkte kontakt.
Det er viktig å konsultere disse kildene eller kontakte flyselskapet direkte for å få den mest oppdaterte og nøyaktige informasjonen om tillatte gjenstander, størrelsesbegrensninger, kvoter og eventuelle andre restriksjoner.

Dersom du planlegger å reise med gjenstander som har farlige egenskaper, er det viktig å grundig sette deg inn i transportkravene som gjelder for den spesifikke gjenstanden.
Dette innebærer å være klar over både myndighetskravene og eventuelle ekstra restriksjoner og krav som flyselskapet kan ha.

Myndighetskravene angir generelle retningslinjer og begrensninger for transport av farlige gjenstander. Disse kravene tar sikte på å sikre sikkerheten til passasjerer, mannskap og flyet som helhet.
Det kan være krav knyttet til emballasje, merking, kvantitetsbegrensninger, tillatelse og håndtering av de farlige gjenstandene.

I tillegg til myndighetskravene kan flyselskapene ha egne interne retningslinjer og restriksjoner.
Disse kan være strengere enn myndighetskravene for å sikre ekstra sikkerhet og trygghet ombord på deres spesifikke fly.
Det er viktig å være oppmerksom på disse kravene og følge dem nøye for å unngå forsinkelser, avvisning av bagasje eller andre uønskede situasjoner ved innsjekking.

For å være godt forberedt, bør du kontakte flyselskapet direkte eller sjekke deres nettsider for å få detaljert informasjon om spesifikke krav for farlige gjenstander.

Kilder:
Luftfartstilsynet

Foto øverst:
Oleksandr Pidvalnyi via Pexels

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.