Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Kollektivfelt – hvem kan kjøre

Innholdsfortegnelse

Den generelle hovedregelen er at busser og drosjer med taklykter har tillatelse til å kjøre i kollektivfeltene som er tydelig merket med respektivt skilt. Kollektivfeltet kan også bruke av blant annet El-biler, Motorsykkel med 2 hjul uten sidevogn og flere andre kjøretøy. I denne guiden ser du hvilke kjøretøy som har lov til å kjøre i kollektivfelt.

Det er mulig å begrense tilgangen til et kollektivfelt ved å bruke underskilt. Disse underskiltene kan spesifisere at visse kjøretøygrupper ikke har tillatelse til å kjøre i feltet, enten hele eller deler av døgnet. Et eksempel på et underskilt kan være «Gjelder ikke elmotorvogn», som betyr at elektriske motorvogner ikke får tilgang til det aktuelle kollektivfeltet.

Underskilt kan også angi andre krav, for eksempel at man må ha minst én passasjer i kjøretøyet.

Hvem kan kjøre i kollektivfelt?

I tillegg til busser og drosjer med taklykter, har også følgende kjøretøy tillatelse til å bruke kollektivfeltet:

 • El-bil
 • Hydrogenbil
 • Motorsykler med to hjul uten sidevogn
 • Mopeder med to hjul
 • Sykler
 • Uniformerte utrykningskjøretøy
 • Minibusser som er godkjent for persontransport
 • Minibusser med plass til opptil 16 personer, som transporterer minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren

Det er viktig å merke seg at motorsykler og mopeder med tre eller fire hjul ikke har tillatelse til å kjøre i kollektivfeltet. I tilfelle kollektivfeltet er på en motorvei eller motortrafikkvei, må kjøretøyet ha en minstehastighet på 40 kilometer i timen for å kunne bruke feltet.

Kollektivfelt for buss

I kollektivfelt for buss kan disse kjøre:

 1. Busser:
  Dette inkluderer større busser som brukes til kollektivtransport.
 2. Minibusser i løyvepliktig yrkestransport:
  Dette er mindre busser som opererer innenfor løyvepliktig yrkestransport, for eksempel drosjer eller andre former for betalt persontransport.
 3. Minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren:
  Dette gjelder mindre minibusser med en kapasitet på opptil 16 personer, som må ha minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren for å kunne bruke kollektivfeltet.
 4. El-biler:
  Kjøretøy som drives av elektrisitet
 5. Hydrogenbiler:
  kjøretøy som drives av hydrogen som drivstoff.
 6. Motorsykler med to hjul uten sidevogn:
  Dette gjelder tohjulede motorsykler uten tilleggssidevogn.
 7. Mopeder med to hjul:
  Dette inkluderer mopeder som har kun to hjul.
 8. Sykler:
  Dette gjelder vanlige sykler som brukes som transportmiddel på veiene.
 9. Uniformert utrykningskjøretøy:
  Dette er kjøretøy som tilhører nødetatene eller andre offentlige tjenester

Kollektivfelt for buss og drosje

I kollektivfelt for buss og drosje kan disse kjøre:

 1. Drosje/taxi:
  Gjelder for drosje med taklykt
 2. Busser:
  Dette inkluderer større busser som brukes til kollektivtransport.
 3. Minibusser i løyvepliktig yrkestransport:
  Dette er mindre busser som opererer innenfor løyvepliktig yrkestransport, for eksempel drosjer eller andre former for betalt persontransport.
 4. Minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren:
  Dette gjelder mindre minibusser med en kapasitet på opptil 16 personer, som må ha minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren for å kunne bruke kollektivfeltet.
 5. El-biler:
  Kjøretøy som drives av elektrisitet
 6. Hydrogenbiler:
  kjøretøy som drives av hydrogen som drivstoff.
 7. Motorsykler med to hjul uten sidevogn:
  Dette gjelder tohjulede motorsykler uten tilleggssidevogn.
 8. Mopeder med to hjul:
  Dette inkluderer mopeder som har kun to hjul.
 9. Sykler:
  Dette gjelder vanlige sykler som brukes som transportmiddel på veiene.
 10. Uniformert utrykningskjøretøy:
  Dette er kjøretøy som tilhører nødetatene eller andre offentlige tjenester

Hvem kan kjøre i sambruksfelt?

I sambruksfelt kan disse kjøre:

 1. Kjøretøy med minst det antallet personer som er angitt:
  I et sambruksfelt vil man se på skiltet hvor mange personer som må være i bilen for at man skal kunne kjøre i sambruksfeltet. Eks: Blått skilt med hvit bil hvor det står 2+ inni.
 2. Drosje/taxi:
  Gjelder for drosje med taklykt
 3. Busser:
  Dette inkluderer større busser som brukes til kollektivtransport.
 4. Minibusser i løyvepliktig yrkestransport:
  Dette er mindre busser som opererer innenfor løyvepliktig yrkestransport, for eksempel drosjer eller andre former for betalt persontransport.
 5. Minibusser (inntil 16 personer) som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren:
  Dette gjelder mindre minibusser med en kapasitet på opptil 16 personer, som må ha minst sju passasjerer i tillegg til sjåføren for å kunne bruke kollektivfeltet.
 6. El-biler:
  Kjøretøy som drives av elektrisitet
 7. Hydrogenbiler:
  kjøretøy som drives av hydrogen som drivstoff.
 8. Motorsykler med to hjul uten sidevogn:
  Dette gjelder tohjulede motorsykler uten tilleggssidevogn.
 9. Mopeder med to hjul:
  Dette inkluderer mopeder som har kun to hjul.
 10. Sykler:
  Dette gjelder vanlige sykler som brukes som transportmiddel på veiene.
 11. Uniformert utrykningskjøretøy:
  Dette er kjøretøy som tilhører nødetatene eller andre offentlige tjenester

Kollektivfelt fartsgrense for kjøretøy

Syklister, mopeder og andre kjøretøy som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 kilometer i timen, får ikke oppholde seg på motorvei eller motortrafikkvei. De kan dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her.

Når slutter et kollektivfelt

Kollektivfelt slutter når gjeldende skilt med rød diagonal strek vises.

Kilder:
Statens vegvesen

Foto øverst:
Nick Night on Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.