Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Hva kan man ikke gjøre på helligdager?

Klippe gress på søndager

Innholdsfortegnelse

Hvis du ikke respekterer freden og roen på helligdager, kan det få økonomiske konsekvenser. Dette er reglene du bør vite om helligdagsfreden.
På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. På søndager gjelder også helligdagsfreden – Du kan med andre ord ende opp med bot om du klipper gresset på en søndag.

Oversikt over helligdager i Norge

Følgende dager er helligdag i Norge:

 • Søndager
 • Nyttårsdag (1. januar)
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • 1. påskedag
 • 2. påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 1. pinsedag
 • 2. pinsedag
 • 1. juledag
 • 2. juledag

Hva du ikke kan gjøre på helligdager

Loven om helligdager og helligdagsfred handler i grunn om at man ikke skal lage støy på helligdager som kan være forstyrrende for naboen og nabolaget. I utgangspunktet så skal du ikke klippe gresset med motorisert klipper, bruke motorsag, vinkelsliper eller andre redskaper som lager støy.

Hva menes med «utilbørlig larm»?

Utilbørlig larm refererer til støy eller lyd som er uakseptabel eller forstyrrende for andre mennesker. Det er et begrep som brukes til å beskrive støy som går utover det som betraktes som akseptabelt i en gitt kontekst eller situasjon.

Begrepet «utilbørlig» indikerer at støyen er uhensiktsmessig eller uakseptabel på grunn av sin høye intensitet, vedvarende karakter eller tidsramme. Det kan også referere til lyder som er spesielt plagsomme eller som forstyrrer folks fred, søvn, konsentrasjon eller generelle trivsel.

Kan jeg få bot hvis jeg klipper gresset på en søndag?

Det er politiet som håndhever denne loven og i utgangspunktet så kan du risikere å få bot om du feks klipper gresset på en helligdag. Men i de fleste tilfeller så løser disse situasjonene seg selv ved at nabo ber deg skru ned lyden eller avslutte aktiviteten som lager forstyrrende støy. Om du fortsetter å lage støy så vil potensielt politiet komme og du kan få en advarsel og/eller til slutt bot om du ikke etterfølger advarsel.

Lovgivning og regler knyttet til støyforurensning kan variere fra sted til sted og håndheves på forskjellige grunnlag. Ved å ta hensyn til andre og vise respekt for deres behov for ro og fred, kan vi bidra til å opprettholde et godt naboskap og unngå eventuelle juridiske problemer knyttet til brudd på støyreguleringene. Det handler om å finne en balanse mellom å nyte livet og ta hensyn til fellesskapet rundt oss.

Kilder:
Lovdata.no

Foto øverst:
Andres Siimon on Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.