Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Fridager i Norge

fridager i norge

Innholdsfortegnelse

Offisielle fridager er dager som er anerkjent og markert som fridager av regjeringen og arbeidsgivere i Norge. De fleste av disse fridagene er religiøse helligdager, men det er også noen nasjonale høytidsdager.

FridagDato
Nyttårsdag1. januar
SkjærtorsdagBevegelig
LangfredagBevegelig
1. påskedagBevegelig
2. påskedagBevegelig
Arbeidernes dag1. mai
Kristi himmelfartsdagBevegelig
17. mai17. mai
1. pinsedagBevegelig
2. pinsedagBevegelig
1. juledag25. desember
2. juledag26. desember

Nyttårsdag – 1. januar

Nyttårsdagen feires som en offisiell fridag i Norge. Det er dagen etter nyttårsaften, og markerer begynnelsen på det nye året. Folk feirer gjerne dagen med venner og familie, og noen steder arrangeres det også fyrverkeri og festligheter.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag er en kristen helligdag som markerer dagen da Jesus hadde sitt siste måltid med disiplene før han ble korsfestet. Dagen faller alltid på en torsdag i løpet av mars eller april, og er en offisiell fridag i Norge.

Langfredag

Langfredag er en kristen helligdag som markerer dagen da Jesus ble korsfestet og døde på korset. Dagen faller alltid på en fredag i løpet av mars eller april, og er en offisiell fridag i Norge.

1. påskedag

Påsken er en viktig kristen høytid som markerer Jesu oppstandelse fra de døde. Påsken feires over flere dager, og første påskedag faller alltid på en søndag i løpet av mars eller april. 1. påskedag er en offisiell fridag i Norge.

2. påskedag

2 . påskedag faller alltid på mandagen etter første påskedag, og er også en offisiell fridag i Norge. Mange velger å tilbringe denne dagen med familie og venner, og det arrangeres også noen steder ulike arrangementer og aktiviteter.

Arbeidernes dag – 1. mai

Arbeidernes dag er en internasjonal høytidsdag som markeres i mange land over hele verden. Dagen har sitt opphav i arbeiderbevegelsen, og har som formål å feire arbeidernes rettigheter og arbeidet de har gjort for å forbedre arbeidsforholdene. 1. mai er en offisiell fridag i Norge.

Kristi himmelfartsdag

Kristi himmelfartsdag er en kristen helligdag som markerer dagen da Jesus steg opp til himmelen etter oppstandelsen. Dagen faller alltid på en torsdag i løpet av mai eller juni, og er en offisiell fridag i Norge.

Norges nasjonaldag – 17. mai

17. mai er Norges nasjonaldag, og feires til minne om signeringen av Norges grunnlov i 1814. Dagen markeres med parader, flaggheising, taler og festligheter over hele landet. 17. mai er en offisiell fridag i Norge.

1. pinsedag

Pinsen er en viktig kristen høytid som markerer nedstigningen av Den Hellige Ånd over Jesu disipler. 1. pinsedag faller alltid på en søndag i løpet av mai eller juni, og er en offisiell fridag i Norge.

2. pinsedag

2. pinsedag faller alltid på mandagen etter første pinsedag, og er også en offisiell fridag i Norge. Mange velger å tilbringe denne dagen med familie og venner, og noen steder arrangeres det også ulike arrangementer og aktiviteter.

1. juledag

Julen er en av de viktigste kristne høytidene, og markerer fødselen til Jesus Kristus. 1. juledag faller alltid på 25. desember, og er en offisiell fridag i Norge. Dagen markeres med gudstjenester, julemiddager og gaveutveksling.

2. juledag

2. juledag faller alltid på 26. desember, og er også en offisiell fridag i Norge. Mange velger å tilbringe denne dagen med familie og venner, og det arrangeres noen steder ulike arrangementer og aktiviteter.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Offentlig_fridag

Foto øverst:
Infoguiden.no

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.