Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Regler for å fly drone i Norge

Innholdsfortegnelse

I Norge er det noen regler og begrensninger som gjelder for å fly drone, som er viktig å følge for å sikre sikkerhet og personvern. Dersom du ønsker å fly en drone som veier over 250 gram i Norge, må du ha tillatelse fra Luftfartstilsynet. Når du har fått tillatelse, kan du fly drone på de fleste områder som tillater droneflyging, så lenge du følger de gjeldende reglene og forskriftene. Her er noen av de viktigste reglene:

Generelle droneregler i Norge

  1. Du må ha tillatelse fra Luftfartstilsynet for å fly en drone som veier mer enn 250 gram. Dette gjelder også for droner som har kamera.
  2. Droner kan kun flys i siktlinjen til piloten. Det vil si at du ikke kan fly dronen bak hindringer eller ut av syne.
  3. Droner kan ikke flys høyere enn 120 meter over bakken eller bygninger.
  4. Det er ikke tillatt å fly droner i nærheten av flyplasser, militære områder eller områder der det pågår redningsoperasjoner.
  5. Det er viktig å respektere personvern ved å unngå å filme eller fotografere mennesker uten deres tillatelse.
  6. Droner skal ikke flys over festivaler, konserter eller sportsarrangementer.
  7. Dersom du ønsker å bruke dronen til kommersielle formål, må du ha tillatelse fra Luftfartstilsynet og eventuelt også andre relevante myndigheter.

Det er viktig å merke seg at dette er noen av de viktigste reglene og begrensningene, men det finnes også en del andre regler og forskrifter som kan variere avhengig av hvor du skal fly drone i Norge. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i de spesifikke reglene som gjelder for området du skal fly i.

Regler for drone over 250 gram

Det aller viktigste du må vite er at om dronen veier mer enn 250 gram så MÅ du få tillatelse fra Luftfartstilsynet før du operer dronen. Du kan lese mer om regler for droner over 250g her

Regler for drone under 250 gram

Det er viktig å merke seg at selv om droneflyging for droner under 250 gram er mindre regulert enn for droner som veier mer enn 250 gram, må du fortsatt følge de gjeldende reglene og forskriftene for droneflyging i Norge. Luftfartstilsynet gir informasjon om de viktigste reglene og begrensningene som gjelder for droneflyging i Norge.

Se oppdatert informasjon hos Luftfartstilsynet

Kan jeg fly drone over privat eiendom?

I Norge er det tillatt å fly drone over privat eiendom, men det er viktig å huske på at eieren av eiendommen har rett til privatliv og at du som dronepilot ikke kan krenke denne retten. Dette betyr at du må unngå å filme eller fotografere personer eller eiendommer uten tillatelse fra eieren.

Det er også verdt å merke seg at selv om du har tillatelse fra eieren til å fly drone over eiendommen, kan det være restriksjoner på grunn av lovverket eller lokale regler og forskrifter som gjelder for det aktuelle området. Det er derfor viktig å undersøke og følge de relevante reglene før du flyr drone over privat eiendom.

I tillegg kan det være lurt å ta hensyn til naboer og andre som bor i nærheten av eiendommen, og forsøke å minimere støy og forstyrrelser så mye som mulig.

Aldersgrense for å fly drone

Ifølge reglene til Luftfartstilsynet må man være minst 16 år for å kunne fly en drone som veier mer enn 250 gram. Dette gjelder både for fritidsflyging og for kommersiell flyging. Hvis du er under 16 år, må du ha en voksen over 18 år til stede som har ansvaret for droneflygingen. Det er også viktig å merke seg at det er den som faktisk betjener dronen som har ansvaret for å følge reglene og forskriftene, uavhengig av alderen til personen.

Hvor er det forbudt å fly drone i Norge?

Det er flere steder i Norge hvor det er forbudt å fly drone av sikkerhetsmessige og personvernmessige årsaker. Her er noen steder der droneflyving er forbudt:

Drone over flyplasser

Det er forbudt å fly drone i nærheten av flyplasser og lufthavner, da det kan utgjøre en alvorlig risiko for flysikkerheten.

Drone over kontrollsoner og områder med restriksjoner

Det finnes områder i Norge som er definert som kontrollsoner eller restriksjonsområder, hvor det er forbudt å fly drone. Dette kan være områder som er viktige for nasjonal sikkerhet eller forsvar, eller områder hvor det er begrensninger på lufttrafikken. Et restriksjonsområde kan feks være militære områder, kraftverk etc.

Drone over nasjonalparker og naturreservater

Det er begrensninger på droneflyving i nasjonalparker og naturreservater for å beskytte dyrelivet og naturen.

Drone over festivaler og arrangementer

Det er vanligvis ikke tillatt å fly drone over festivaler og arrangementer av hensyn til publikums sikkerhet og personvern.

Det er viktig å undersøke og følge de gjeldende reglene og forskriftene for det spesifikke området der du ønsker å fly drone. Luftfartstilsynet gir informasjon om de viktigste reglene og begrensningene som gjelder for droneflyging i Norge. Hvis du for eksempel ønsker å fly med drone på din neste ferie, men du befinner deg i en nasjonalpark så anbefaler vi å ta kontakt med besøkssentre for nasjonalparken for å vite mer om lokale regler og evt. muligheter.
Se oversikt over besøkssenter i Norge her

Viktige sider med oppdaterte droneregler

Luftfartstilsynet:
Luftfartstilsynet er den norske myndigheten som har ansvar for å regulere og overvåke all luftfart, inkludert droneflyging. Deres nettside inneholder informasjon om regler og forskrifter for droneflyging, søknadsskjema for tillatelser og sertifiseringer, samt informasjon om ansvar og forsikring. Nettsiden deres finner du på https://luftfartstilsynet.no/droner.

Droneklubben i Norge:
Droneklubben i Norge er en organisasjon som arbeider for å fremme droneflyging som en positiv og nyttig aktivitet, samt øke sikkerheten og kunnskapen om droneflyging. De arrangerer møter, workshops og konkurranser, samt driver med lobbyvirksomhet overfor myndighetene. Nettsiden deres finner du på https://droneklubben.no.

Kilder:
https://luftfartstilsynet.no/droner/fly-drone-trygt/

Foto øverst:
Unsplash

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.