Infoguiden.no

For deg som ønsker å vite mer.

Guide for å kjøre med tilhenger

Tilhenger og bil

Innholdsfortegnelse

Når du skal kjøre med tilhenger, er det flere viktige ting du bør være oppmerksom på for å sikre en trygg og problemfri tur. Kjøring med tilhenger bak bilen kan være en ny og utfordrende opplevelse for mange sjåfører. En tilhenger kan påvirke bilens stabilitet, bremseevne og svingegenskaper, og krever derfor spesiell oppmerksomhet og tilpasning av kjørestilen. Det er viktig å ha riktig utstyr, som speil og eventuelt ryggekamera, samt å sjekke tilhengeren og lasten for å sikre at alt er i god stand og riktig sikret før du begynner å kjøre. Med noen grunnleggende kunnskaper og øvelse kan du imidlertid kjøre trygt og sikkert med tilhenger bak bilen.

Viktig å vite før du kjører med tilhenger

Her er noen viktige punkter å tenke på om du skal kjøre med tilhenger:

 1. Sørg for at du har riktig førerkort. Hvis tilhengeren du skal trekke er over en viss størrelse eller vekt, kan det hende du trenger et spesielt førerkort. Sjekk førerkortreglene for din region for å se hva som kreves.
 2. Kontroller tilhengerens tilstand før du drar. Sjekk at tilhengeren er i god stand, med riktige dekktrykk og fungerende lys og bremser. Sjekk også at lasten er riktig sikret og distribuert jevnt.
 3. Ta hensyn til vekten på tilhengeren. Sørg for at totalvekten på tilhengeren og lasten ikke overstiger bilens maksimale tillatte vekt. Overbelastning kan føre til farlige situasjoner på veien.
 4. Tilpass kjørestilen din. Når du kjører med tilhenger, bør du tilpasse kjørestilen din, spesielt ved bremsing og svinging. Hold en større avstand til andre kjøretøy, og vær oppmerksom på hvordan tilhengeren påvirker kjøretøyet ditt når du svinger.
 5. Sørg for riktig sikkerhetsutstyr. Sørg for at du har nødvendig sikkerhetsutstyr, som speil for å se bakover og kanskje ryggekamera, samt eventuelt ekstra utstyr som kjettinger eller stropper for å sikre lasten.
 6. Kjør forsiktig og kontrollerert. Kjør sakte og kontrollert, spesielt når du kjører i nedoverbakke eller på ujevne veier. Unngå plutselige bevegelser og vær forberedt på å bremse tidligere enn vanlig.
 7. Husk å ta hyppige pauser. Kjøring med tilhenger kan være mer krevende enn vanlig kjøring, så sørg for å ta hyppige pauser for å hvile og strekke på beina.
 8. Vær oppmerksom på værforholdene. Vær oppmerksom på værforholdene når du kjører med tilhenger, spesielt på våte, glatte eller snødekte veier. Tilhengeren kan påvirke bilens stabilitet og kjøreegenskaper under vanskelige kjøreforhold.
 9. Følg trafikkreglene og kjør defensivt. Husk å følge trafikkreglene, inkludert hastighetsgrenser og trafikkskilt. Kjør defensivt og vær oppmerksom på andre kjøretøy på veien.

Koble tilhenger til bil

 1. Sørg for at bilen din har en tilhengerkobling. De fleste biler som er designet for å trekke tilhengere, har en kulekobling montert på baksiden av bilen eller en tilhengerfeste montert under bilen.
 2. Finn riktig størrelse tilhengerkule for tilhengerens kulekobling. Det er viktig å matche størrelsen på tilhengerkula med størrelsen på kulekoplingen på tilhengeren. Du kan finne størrelsen på kulekoplingen på tilhengerens tekniske spesifikasjoner.
 3. Plasser tilhengerkula på bilens kulefeste eller tilhengerfeste og lås den på plass. Pass på at tilhengerkula er låst på plass og sitter godt fast.
 4. Fest tilhengerens elektriske ledninger til bilens elektriske tilkoblinger. Tilhengeren må kobles til bilens elektriske system for å aktivere bremselys, blinklys, baklys og andre elektriske funksjoner på tilhengeren.
 5. Kontroller at tilhengeren er riktig lastet. Det er viktig å distribuere lasten jevnt på tilhengeren og sørge for at den ikke overstiger den tillatte vekten på tilhengeren.

Fartsgrenser når du kjører med tilhenger

I mars 2022 kom det nye regler for å kjøre bil med tilhenger uten brems.
De nye reglene er som følger:

De nye fartsgrensene for tilhengere er:

 • Tilhenger uten brems: 80 km/t
 • Tilhenger med brems: 80 km/t
 • Tempo 100 tilhenger: 100 km/t

Tilhengerkalkulator

Vi har en egen guide for hvordan du bruker tilhengerkalkulator fra Statens vegvesen her

Hvordan laste tilhenger på en trygg og sikker måte

Å laste en tilhenger på en sikker måte er viktig for å opprettholde stabilitet og kontroll under kjøring, og for å unngå farlige situasjoner på veien. Det er viktig å sørge for at vekten på lasten er jevnt fordelt, og at den tyngste lasten er plassert så nær tilhengerakselen som mulig. Lasten bør sikres på en ordentlig måte for å hindre bevegelse under transport, og totalvekten på tilhengeren og lasten bør ikke overstige bilens maksimale tillatte vekt. Ved å følge disse grunnleggende sikkerhetsprinsippene kan man hjelpe til med å sikre en trygg og problemfri tur med tilhengeren.

Slik laster du tilhenger på trygg måte

 1. Sørg for å ha riktig type og størrelse tilhenger for lasten din. En tilhenger som er for liten eller for stor kan påvirke kjøreegenskapene og stabiliteten på veien.
 2. Plasser den tunge lasten så nær tilhengerakselen som mulig. Dette vil bidra til å balansere vekten på tilhengeren og redusere sjansen for at den vipper eller svinger under kjøring.
 3. Plasser lettere gjenstander øverst og langs sidene av tilhengeren. Dette vil bidra til å fordele vekten jevnt og øke stabiliteten på tilhengeren.
 4. Sørg for at lasten er riktig sikret og fastspent med stropper, kjettinger eller annet egnet utstyr. Pass også på at lasten ikke beveger seg under transport.
 5. Kontroller at lasten ikke overstiger den maksimale tillatte vekten på tilhengeren, og at totalvekten på tilhengeren og lasten ikke overstiger bilens maksimale tillatte vekt.
 6. Sørg for å ha riktig kjøretøy og utstyr for å trekke tilhengeren. Sjekk bilens maksimale tillatte tilhengervekt og sørg for at du har riktig type og størrelse tilhengerkobling og elektrisk tilkobling.
 7. Følg alltid produsentens instruksjoner for last og sikkerhet når du laster tilhengeren.
 8. Bruk stropper for å sikre at laste ikke flytter på seg

Last av tilhenger – illustrasjon

Det er viktig at du gjennomfører riktig lasting og sikring av tilhengeren. Dette er avgjørende for en trygg og problemfri tur, og det er viktig å følge disse grunnleggende sikkerhetsprinsippene for å sikre en trygg og sikker kjøring med tilhenger bak bilen.

Koblingsskjema tilhengerkontakt 7-13

En 7-polet tilhengerkontakt er en type elektrisk kontakt som brukes til å koble tilhengeren til bilen. Denne typen tilhengerkontakt gir strøm til de vanligste funksjonene på tilhengeren, som for eksempel bremser, blinklys, baklys og ryggelys. Koblingsskjemaet for en 7-polet tilhengerkontakt kan variere avhengig av modell og produsent, men generelt følger det et standardisert sett med farger og pinner som kobles til ulike funksjoner.

Bilde lånt fra tilhengerkalkulator.no

Koblingsskjema tilhengerkontakt 13-7

En 13 til 7 polet tilhengerkontakt er en type adapter som brukes når du skal koble til en tilhenger med en 13-polet kontakt til en bil med en 7-polet kontakt. Koblingsskjemaet vil variere avhengig av produsent og modell, men generelt vil adapteren ha en 13-polet hannkontakt på den ene siden og en 7-polet hunnkontakt på den andre siden. Adapteren vil dermed gjøre det mulig å koble tilhengeren på en trygg og sikker måte, og sørge for at alle funksjoner på tilhengeren fungerer som de skal.

13 polet tilhengerkontakt
Bilde lånt fra tilhengerkalkulator.no

Kjøre tilhenger med førerkort

Tilhenger med klasse B:
Har du førerkortklasse B kan du etter hovedregelen trekke tilhenger med tillatt totalvekt på max 750 kg.
Hvis bilens tillatte totalvekt er 3500 kg, kan (bil + tilhenger) tillatte totalvekt være inntil 4250 kg.

Tilhenger med klasse BE (personbil med tilhenger)
Hvis du tok førerkortklasse BE før 19. januar 2013, trenger du ikke å følge begrensningen på 3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt. Men hvis du tok førerkortklasse BE etter 19. januar 2013, må tilhengerens tillatte totalvekt være høyst 3500 kg. Hvis tilhengerens tillatte totalvekt er over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E, selv om bilen tilhører klasse B. Det er viktig å sjekke de tekniske opplysningene i vognkortet for å se hva som er bilens tillatte hengervekt og tillatte vogntogvekt. Uansett hvilken førerkortklasse du har, må du ikke overskride de tekniske opplysningene i vognkortet.

Tilhenger med klasse B 96

Hvis du har kode 96 på førerkortet ditt, har du lov til å kjøre et vogntog (bil + tilhenger) med en samlet tillatt totalvekt på opptil 4250 kg. Denne koden ble innført i 2013, og du kan få den på nytt hvis du gjennomfører en obligatorisk 7-timers opplæring hos en trafikkskole eller arrangør. Du trenger ikke å ta en ny førerprøve for å få koden. Med klasse B 96 kan du kjøre et tyngre vogntog enn med vanlig klasse B, som har en maksimal vogntogvekt på 3500 kg. Du kan bestille nytt førerkort på den lokale trafikkstasjonen etter fullført opplæring og kurs.

Kilder:
https://tilhengerkalkulator.no

Illustrasjoner og bilder:
Infoguiden.no / tilhengerkalkulator.no

Infoguiden.no

Velkommen til infoguiden.no!
En ressursside for deg som søker informasjon.